Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji W książce omówiono kwestie zarówno zwalniania pracowników przez pracodawcę, jak i ich odchodzenia z własnej woli. Procesy te są ważnym elementem polityki personalnej, a ich jakość – sprawdzianem kultury organizacji. W czasach kryzysu tematyka ta nabiera szczególnej aktualności. Autorka skupia się na następujących zagadnieniach: zjawisko redukcji zatrudnienia – przebieg, rozwiązania alternatywne, kryteria wyboru osób do zwolnienia; wpływ formy zwalniania na wizerunek organizacji; zasady prowadzenia rozmów ze zwalnianymi pra


Autor: Ciborski Piotr
Regulamin pracy z komentarzem 2021 Ciborski prawa i obowiązki pracodawcy i

Regulamin pracy z komentarzem 2021 Ciborski prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; praca zdalna; bhp; czas pracy; monitoring w miejscu pracy; rozwiązania na czas epidemii (z suplementem elektronicznym) Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz zwi

Autor: Gorczyca Agnieszka
Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz 2 Czytelnik dowie się

Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz 2 Czytelnik dowie się m.in.: -Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie?-Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by

Autor: Izabela Nowacka
Wynagrodzenia 2021 Rozliczanie płac w praktyce nowe zasady naliczania PIT od

Wynagrodzenia 2021 Rozliczanie płac w praktyce nowe zasady naliczania PIT od wynagrodzeń Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły się w związku

Autor:
Świadczenia dla pracujących rodziców urlopy, zasiłki, ochrona Publikacja opisuje

Świadczenia dla pracujących rodziców urlopy, zasiłki, ochrona Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto Czytelnik może się dowiedzieć, ki

Autor: Oficyna Prawa Polskiego
Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz. 2 urlopy, czas pracy, wynagrodzenia ,

Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz. 2 urlopy, czas pracy, wynagrodzenia , płyta CD II część bestselleru dla kadr! Vademecum Dokumentacji Kadrowej - Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia. Czytelnik dowie się m.in.: jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i nieporozumień, które mogą się poja

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji


Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji