Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop jako podstawowe metody obliczania płac Książka to Podręcznik do naliczania płac, który skupia się na jednym, wąskim wycinku tej problematyki, analizując jednak bardzo szczegółowo sposób naliczenia tych dwóch świadczeń. Okazuje się bowiem, że według tych reguł nalicza się także kilkadziesiąt innych składników płacowych. Zatem opanowanie tych dwóch metod pozwala specjalistom ds. płac na obliczenie także wielu innych świadczeń wypłacanych pracownikom. Książka składa się z 10 rozdziałów, z których: pierwsze cztery rozdziały dotyczą pro


Autor: Małkowska Danuta
Kadry i płace 2021 Oddk Małkowska Jacewicz Nawiązanie

Kadry i płace 2021 Oddk Małkowska Jacewicz Nawiązanie stosunku pracy. Wynagrodzenie za pracę ustalenie, dokumentowanie i rozliczenie. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom. Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego

Autor: Gorczyca
Vademecum dokumentacji kadrowej cz 2 , CD z wzorami dokumentów Czytelnik dowie

Vademecum dokumentacji kadrowej cz 2 , CD z wzorami dokumentów Czytelnik dowie się m.in.: -Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie?-Jaki praktyczny dokument ka

Autor: Łukasz Paroń
Dokumentacja pracownicza w praktyce nowe zasady i wzory dokumentów plus płyta CD ze

Dokumentacja pracownicza w praktyce nowe zasady i wzory dokumentów plus płyta CD ze wzorami Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy. Autorzy w

Autor: Agnieszka Konopacka Kuramochi
Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz. 1 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz. 1 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika , płyta CD Kompendium zawierające wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców. Prezentowane wzory dokumentów zostały wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem

Autor: Małkowska Danuta
Kadry i płace 2021 Oddk rozliczanie świadczeń pracowniczych Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych.

Kadry i płace 2021 Oddk rozliczanie świadczeń pracowniczych Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS. Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płaco

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop jako podstawowe metody obliczania płac


Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop jako podstawowe metody obliczania płac