Wynagrodzenia 2021 Rozliczenie płac w praktyce Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły się w związku ze zwolnieniem z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat oraz obniżeniem skali podatkowej i wzrostem kosztów uzyskania przychodów. W poradniku wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych czy niezdolności do pracy z powodu choroby i m


Autor: Joanna Liksza
Budowa systemu wynagrodzeń Teoria i praktyka Publikacja dotyczy praktyki zarządzania

Budowa systemu wynagrodzeń Teoria i praktyka Publikacja dotyczy praktyki zarządzania wynagrodzeniami, tzw. Compensation & Benefits. Autorzy książki opisują, jak skutecznie opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, aby wpływała pozytywnie na motywację i zaangażowanie pracownik

Autor: Maciej Nałęcz
Przepisy i zestawienia kadrowe Obowiązki pracodawcy wobec

Przepisy i zestawienia kadrowe Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze. Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych,

Autor: Maria Sobieska
Dokumentacja pracownicza 2021 ponad 330 wzorów z komentarzem

Dokumentacja pracownicza 2021 ponad 330 wzorów z komentarzem Dokumentacja spraw pracowniczych na 2020 rok przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zalety dokumentacji pracowniczej to: opracowana na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn

Autor: Paweł Czarnecki
Zatrudnianie pracowników samorządowych 2021 ze wzorami dokumentów W książce omówiono

Zatrudnianie pracowników samorządowych 2021 ze wzorami dokumentów W książce omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej. Książka zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.: powierzenia pracownikowi wykonywania inn

Autor:
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2021 W części merytorycznej infoKaledarza 2021 znajdują się pogrupowane informacje dot.

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2021 W części merytorycznej infoKaledarza 2021 znajdują się pogrupowane informacje dot. umów stosowanych w zatrudnieniu, wymiaru czasu pracy w 2021 r. urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych, wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw, wysokości

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Wynagrodzenia 2021 Rozliczenie płac w praktyce


Wynagrodzenia 2021 Rozliczenie płac w praktyce