Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 roku Od 1 stycznia 2021 r. do kwoty 18,30 zł brutto wzrośnie minimalna stawka za godzinę wykonywania umowy cywilnoprawnej a także do 2800 zł brutto minimalne wynagrodzenie za pracę, które ma wpływ na oskładkowanie kolejnych zawartych umów zlecenia. Ponadto od tej daty następna grupa podmiotów zostanie objęta ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Do tego nowego systemu oszczędzania będą włączeni, na zasadzie dobrowolności, również zleceniobiorcy. Istotne w tym zakresie są zasady przystępowania do PPK tej grupy za


Autor: Małkowska Danuta
Kadry i płace 2021 Oddk Małkowska Jacewicz Nawiązanie stosunku pracy.

Kadry i płace 2021 Oddk Małkowska Jacewicz Nawiązanie stosunku pracy. Wynagrodzenie za pracę ustalenie, dokumentowanie i rozliczenie. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom. Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego

Autor: Ewa Chrzanowska
Kalendarz księgowo-kadrowy 2021 Oddk Kalendarz dla księgowego i kadrowego

Kalendarz księgowo-kadrowy 2021 Oddk Kalendarz dla księgowego i kadrowego na 2020 rok zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na notatki, planowanie dnia pracy. Przypomnienie o terminach sporządzania deklaracji i rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, statystycznych, PFRON, ZFŚS, opłaty

Autor: Renata Mroczkowska
Dokumentacja pracownicza 2021 ponad 300 wzorów z komentarzem

Dokumentacja pracownicza 2021 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracownicz

Autor: Katarzyna Wrońska Zblewska
Informator kadrowego 2021 książka 82 tabele i zestawienia –

Informator kadrowego 2021 książka 82 tabele i zestawienia – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochr

Autor: Małkowska Danuta
Kadry i płace 2021 Oddk rozliczanie świadczeń pracowniczych Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych.

Kadry i płace 2021 Oddk rozliczanie świadczeń pracowniczych Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS. Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płaco

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 roku


Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 roku