Płace od A do Z w 2021 Cieślak Monika HrServices Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. związane z minimalną stawką godzinową. Potem przedstawia nowe zasady odliczania kwoty wolnej od podatku. Przedstawia najnowsze indywidualne interpretacje podatkowe oraz interpretacje ZUS. Następnie przedstawia krok po kroku,


Autor: Maciej Nałęcz
Przepisy i zestawienia kadrowe Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Zbiór przepisów prawa pracy

Przepisy i zestawienia kadrowe Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze. Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych,

Autor: Łukasz Paroń
Dokumentacja pracownicza w praktyce nowe zasady i wzory dokumentów plus płyta CD

Dokumentacja pracownicza w praktyce nowe zasady i wzory dokumentów plus płyta CD ze wzorami Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy. Autorzy w

Autor: Monika Frączek
Świadectwo pracy od A do Z w 2021

Świadectwo pracy od A do Z w 2021 roku Frączek Cieślak kompendium wiedzy dla działów kadr Książka o świadectwie pracy wyjaśnia wiele kwestii w zakresie wystawiania świadectwa pracy jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z wypełnianiem, sprostowaniem, wydawaniem kopi

Autor: Nowacka Izabela
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Obowiązkiem pracodawcy lub zleceniodawcy jest dokonywanie

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Obowiązkiem pracodawcy lub zleceniodawcy jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika albo wierzytelności zleceniobiorcy na podstawie zawiadomienia organów administracji państwowej i komorników. Publikacja jest praktycznym poradnikiem, w którym pracownic

Autor: Alicja Kozłowska
Świadczenia pozapłacowe Pozapłacowe benefity dla pracowników to dziś jedno z podstawowych narzędzi zachęcających

Świadczenia pozapłacowe Pozapłacowe benefity dla pracowników to dziś jedno z podstawowych narzędzi zachęcających do podjęcia pracy w danej firmie i motywujących do pozostania w niej na dłużej. Mogą one mieć różny charakter – dobrowolny lub obowiązkowy, a także różną postać – świadczenia p

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Płace od A do Z w 2021 Cieślak Monika HrServices


Płace od A do Z w 2021 Cieślak Monika HrServices