Lista płac w praktyce 2021 Beck Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami. Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo: 15 komplekso


Autor: Ciborski Piotr
Regulamin pracy z komentarzem 2021 Ciborski prawa

Regulamin pracy z komentarzem 2021 Ciborski prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; praca zdalna; bhp; czas pracy; monitoring w miejscu pracy; rozwiązania na czas epidemii (z suplementem elektronicznym) Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz zwi

Autor: Gorczyca Agnieszka
Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz 2 Czytelnik dowie się

Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz 2 Czytelnik dowie się m.in.: -Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie?-Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by

Autor: Dominika Szachniewicz
Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z

Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ponad 140 praktycznych przykładów plus płyta CD Książka pomoże wszystkim pracownikom działów kadr i pracodawcom, którzy zastanawiają się nad zasadnością wykorzystania prawnych możliwości rozwiązania stosunku pracy. Został

Autor:
infoKALENDARZ kadrowo księgowy 2021 W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje

infoKALENDARZ kadrowo księgowy 2021 W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.: - umów stosowanych w zatrudnieniu, - wymiaru czasu pracy w 2016 i 2017 r., - urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych, - wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw,

Autor: Paweł Czarnecki
Zatrudnianie pracowników samorządowych 2021 ze wzorami dokumentów W książce omówiono

Zatrudnianie pracowników samorządowych 2021 ze wzorami dokumentów W książce omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej. Książka zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.: powierzenia pracownikowi wykonywania inn

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Lista płac w praktyce 2021 Beck


Lista płac w praktyce 2021 Beck