Kadry od A do Z 2021 Cieślak Książka kadrowa jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Obejmuje m. in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, urlopów pracowniczych, czasu pracy, ochrony szczególnych grup zatrudnionych w tym kobiet. Książka kadry od A do Z omaw


Autor: Chrzanowska Ewa
Kalendarz księgowo-kadrowy 2021 Kalendarz dla księgowego i kadrowego zawiera przejrzyste kalendarium z dużą

Kalendarz księgowo-kadrowy 2021 Kalendarz dla księgowego i kadrowego zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na notatki, planowanie dnia pracy. Przypomnienie o terminach sporządzania deklaracji i rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, statystycznych, PFRON, ZFŚS, opłaty za korzystanie ze

Autor: Ewa Chrzanowska
Kalendarz księgowo-kadrowy 2021 Oddk Kalendarz dla księgowego i kadrowego

Kalendarz księgowo-kadrowy 2021 Oddk Kalendarz dla księgowego i kadrowego na 2020 rok zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na notatki, planowanie dnia pracy. Przypomnienie o terminach sporządzania deklaracji i rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, statystycznych, PFRON, ZFŚS, opłaty

Autor: Gorczyca Agnieszka
Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz. 2 Czytelnik

Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz. 2 Czytelnik dowie się m.in.: -Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie?-Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by

Autor: Maciej Nałęcz
Przepisy i zestawienia kadrowe Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany

Przepisy i zestawienia kadrowe Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze. Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych,

Autor: Agnieszka Gorczyca
Akta osobowe 2021 prowadzenie przechowywanie zmiany 2019 rok przynosi duże zmiany,

Akta osobowe 2021 prowadzenie przechowywanie zmiany 2019 rok przynosi duże zmiany, jeśli chodzi o akta osobowe. Pojawi się skrócony okres przechowywania części akt (pod pewnymi warunkami), możliwość przejścia na e-akta, a także spore zmiany w papierowej dokumentacji pracowniczej. Od 2019 r. nie musimy ju

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kadry od A do Z 2021 Cieślak


Kadry od A do Z 2021 Cieślak