Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów Książka przede wszystkim obejmuje przepisy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ale w szerokim zakresie omawiane są w niej również w sposób praktyczny regulacje stosowane do pracowników samorządowych, a wynikające z przepisów Kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców czy też postanowień „Tarcz antywirusowych". Zatrudnianie pracowników samorządowych wiąże się z licznymi problemami praktycznymi. Stąd w książce znalazło się wiele przykładów w formi


Autor: Żaro Zygmunt
Umowy cywilnoprawne 2021 Żaro Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia,

Umowy cywilnoprawne 2021 Żaro Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia, agencyjne, o świadczeniu usług i o dzieło w świetle obowiązujących w 2018 roku przepisów z uwzględnieniem nowych zasad oskładkowania umów zleceń. W książce uwzględniono aktualny stan prawny w zakres

Autor: Gorczyca Agnieszka
Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz 2 Czytelnik

Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz 2 Czytelnik dowie się m.in.: -Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie?-Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by

Autor: Agnieszka Konopacka Kuramochi
Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz. 1 od zatrudnienia do zwolnienia

Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz. 1 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika , płyta CD Kompendium zawierające wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców. Prezentowane wzory dokumentów zostały wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem

Autor: Monika Cieślak
Kadry od A do Z 2021 Cieślak Książka kadrowa

Kadry od A do Z 2021 Cieślak Książka kadrowa jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Obejmuje m. in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywani

Autor: Gorczyca Agnieszka
Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz. 2 Czytelnik

Vademecum dokumentacji kadrowej 2021 cz. 2 Czytelnik dowie się m.in.: -Jaki dokument pomoże pracodawcy uniknąć zamieszania i nieporozumień, które mogą się pojawić się przy składaniu wniosków urlopowych przez wielu pracowników w tym samym terminie?-Jaki praktyczny dokument kadrowy warto zastosować, by

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów


Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów